Οι φίλοι του μπλοκ

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

Χιονισμένη Χώρα

φωτογραφίες Βαγγέλης Δεσποτίδης

Το πλατύστενο...

Στο πλατεάκι...

Στον Καλογερικό με φόντο το Αιγαίο...

Η Λόζα στα λευκά...

Γύρω από την Χώρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: