Οι φίλοι του μπλοκ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2007

«Τα Αμοργιανά», τεύχος 12

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (αριθ. 12, Μάρτιος 2007) της περιοδική έκδοσης του Συνδέσμου Αμοργίνων «Αμοργιανά». Στον πρόλογο αναφέρεται:


«Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Αμοργίνων» συνεχίζοντας την εκδοτική του προσπάθεια προχωρεί στην έκδοση του 12ου τεύχους τής περιοδικής εκδόσεως «ΑΜΟΡΓΙΑΝΑ».


Στο παρόν τεύχος καταχωρούνται οι πολύ σημαντικές εργασίες του αξιόλογου λαογραφικού ερευνητή της Αμοργού αειμνήστου εκπαιδευτικού Λουκά Ευαγγέλου Σίμου 1) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΜΟΡΓΟΥ και 2) ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘIΑ ΜΟΥ. Και οι δύο εργασίες έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, η μεν πρώτη από το «Σύνδεσμο Αμοργίνων» το έτος 1988 (τυπώθηκε στο «ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ», οδός Κωνσταντινουπόλεως 161, Αθήνα, για λογαριασμό του «Συνδέσμου Αμοργίνων») και η δεύτερη από τον ίδιο τον αείμνηστο Λουκά Σίμο το έτος 1985 (τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Νίκου Ι. Παπανικολάου, Μάγερ 3, Αθήνα, για λογαριασμό του συγγραφέα).


Η εξάντληση όμως των αντιτύπων και των δύο εκδόσεων, αλλά και η επιθυμία πολλών Αμοργίνων και φίλων του «Συνδέσμου Αμοργίνων» και της Αμοργού να επανεκδοθούν, για να τα αποκτήσουν, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην επανέκδοσή τους σε ένα τεύχος.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμότατα την αξιότιμη σύζυγο του αειμνήστου Λουκά Σίμου κυρία Πολυξένη, η οποία με τη συγκατάθεσή της βοήθησε στην επανέκδοση και των δύο εργασιών.


Και οι δύο εργασίες είναι πολύ χρήσιμες και διδακτικές, όπως θα διαπιστώσει και ό κάθε μελετητής.Τό Διοικητικό Συμβούλιο, όπως γράφεται και στα προηγούμενα τεύχη, αισθάνεται υπερήφανο, γιατί με την εκδοτική του προσπάθεια, παρ' όλους τους κόπους πού απαιτούνται και τις μεγάλες δαπάνες, νομίζει ότι προσφέρει σημαντικό έργο στην Αμοργό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία πολλών συμπατριωτών και φίλων του «Συνδέσμου Αμοργίνων» και της Αμοργού, οι οποίοι μελετούν και ερωτούν με ενδιαφέρον πότε θα κυκλοφορήσει και το νέο τεύχος, και μόνο αυτή τη δραστηριότητα να είχαν τα Διοικητικά Συμβούλια είναι άξια της αποστολής τους.


Πιστεύει δε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι και το παρόν τεύχος θα γίνει δεκτό, όπως και τα προηγούμενα, ότι δεν θα υπάρξει βιβλιοθήκη συμπατριώτη και φίλου της Αμοργού, στην οποία να μην υπάρχει και ελπίζει ότι θα έχει συνεργασίες και άλλων Αμοργίνων και φίλων της Αμοργού και του «Συνδέσμου Αμοργίνων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: