Οι φίλοι του μπλοκ

Τρίτη 21 Αυγούστου 2007

Η πρωτοκυκλαδική ακρόπολη της Μαρκιανής

Η Μαρκιανή (κοντά στο Βρούτση) της Αμοργού είναι ο πρώτος οικισμός της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου που ανασκάπτεται συστηματικά, με την συνεργασία των πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κέιμπριτζ και Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνους αντίστοιχα την καθηγήτρια Λίλα Μαραγκού και τους καθηγητές σερ Κόλιν Ρένφριου και Χρίστο Ντούμα.


Αν και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των ανασκαφών συνήθως αργούν (μερικές φορές δεν γίνονται και καθόλου), στην περίπτωση της Μαρκιανής μία σύντομη επιστημονική περιγραφή εκδόθηκε αρκετά γρήγορα.


Την έκδοση υπογράφουν οι τρεις καθηγητές και ο (Αμοργιανός) αρχαιολόγος Γιώργος Γαβαλάς. Συνεισφορά στον τόμο έχουν επίσης οι Αναστασία Αγγελοπούλου, Κική Μπιρτάχα, Παντελής Εσκιτζιόγλου, Έφη Καράντζαλη, Chris Scarre, Sarah Vaughan, και Todd Whitelaw.


Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης μας για τα νησιά των Κυκλάδων κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ. προέρχεται από νεκροταφεία, που μας έδωσαν σύνολα κεραμικής, χάλκινα εργαλεία και όπλα, μαρμάρινα σκεύη και τα πασίγνωστα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια. Αντλήθηκαν επίσης πληροφορίες από πρωτο-αστικά εμπορικά κέντρα της Εποχής του Χαλκού, όπως είναι η Φυλακωπή στην Μήλο και η Αγία Ειρήνη στην Κέα.


Στην Μαρκιανή ερευνήθηκαν, για πρώτη φορά, οι λεπτομέρειες της ζωής μιας αγροτικής κοινότητας, με την καλλιέργεια των χωραφιών σε χτιά, την ανάπτυξη αγροτικών τεχνικών και πιθανώς της υφαντικής και της μεταλλουργίας.


Η χρονολόγηση των αρχαιολογικών στρωμάτων, με την μέθοδο του άνθρακα 14, τεκμηριώνει μία συνεχή κατοίκηση χιλίων ετών αυτής της μάλλον απομονωμένης νησιωτικής κοινότητας.
Ο οικισμός της Μαρκιανής χτίστηκε μακριά από την θάλασσα, στα νότια της κορυφής του βουνού, αλλά ελέγχει απόλυτα όλη την θαλάσσια περιοχή. Η θέση αυτή επιλέχθηκε για λόγους ασφαλείας και ενισχύθηκε με τείχη και πύργους.


Τα άφθονα ευρήματα αντιστοιχούν θαυμάσια με τα ευρήματα των κυκλαδικών νεκροταφείων. Η κεραμική είναι άφθονη και τοπική. Βρέθηκε επίσης ένα πλήρες σύνολο λίθινων και οστέινων εργαλείων καθώς και χειροποίητων αντικειμένων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μολύβδινη σφραγίδα ενώ υπάρχουν ενδείξεις για οργάνωση της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.


Την Μαρκιανή ανακάλυψε η Λίλα Μαραγκού, χάρη στην οποία άλλωστε έγινε δυνατή και η οργάνωση της αρχαιολογικής έρευνας του προϊστορικού οικισμού.


Η έκδοση «Μαρκιανή Αμοργού» (αριθ. 20) εκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Ο τόμος είναι μεγάλου σχήματος, δεμένος και περιλαμβάνει 312 σελίδες, με πολλά σχέδια και φωτογραφίες. Πρόκειται για μία πολυτελή αλλά καθαρά επιστημονική έκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: